Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2013

volatile
7698 fd72 500
Reposted byeccentricnxtimide

June 20 2013

volatile
9872 a14c
Reposted bybinkCaprallus

March 09 2013

volatile
0177 c3e1
volatile
0011 c518 500

February 02 2013

volatile
  Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową 
  tęskniłem lata... Każde twoje słowo 
  słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze - 
  mów do mnie jeszcze...

  Mów do mnie jeszcze... Ludzie nas nie słyszą, 
  słowa twe dziwnie poją i kołyszą, 
  jak kwiatem, każdym słowem twym się pieszczę 
  mów do mnie jeszcze...

— Tetmajer
Reposted byduszkociesercesexzrekinemniewolnikjoaaan

January 04 2013

volatile
8781 2929
Reposted byPandaAttackahjou

December 07 2012

volatile
3883 b3fe 500
Reposted byzoolkialfredowybambosz

November 02 2012

volatile
8300 41f2
Reposted byautunnoblackmoth7

November 01 2012

volatile
4681 b13b 500
Reposted byAgaEm AgaEm

October 31 2012

volatile
9601 2e15
volatile
9587 1c51 500
Reposted byatrament09panda3

August 26 2012

volatile
7742 0c31
Reposted byalbertamoyraivylsputniksweetheartDensankaLithieuBunnyCADloca-blueberrydilemmabrthyourgirlcarmenlifukarola-230neonlilithmuertowilczajumblepelikan18maraskowaniekoniecznieomniedelicja8chinaskiRaspberryCocainemarchefftirelesrideauxCarrereRudeGirlmonimichmrocznakatiaskybleugieerzetkarepostedfromwisniowysadmalamimblamina1982KurkaWyluzujxomaliciousToJaTylkoJauaremyheavenedzikBart966ledzakoviluminacjabiruojojojojThegleekpannaannaphotoola

August 23 2012

volatile
9153 6d64
Reposted fromchristi christi viaAluslaw Aluslaw
volatile
8590 8869
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaAluslaw Aluslaw
volatile
9063 5000
Reposted fromsadcaptain sadcaptain viaAluslaw Aluslaw
volatile
0479 e141
Reposted frompannakojot pannakojot viaAluslaw Aluslaw

August 22 2012

volatile
Reposted fromffalt ffalt vialeonelle leonelle
volatile
 
 

empirestatebuilding:

Slow Loris eating rice [x]

Reposted frompracticaljoke practicaljoke vialeonelle leonelle
volatile
6891 823b 500
Reposted fromwatercolor watercolor vialeonelle leonelle
volatile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl